Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"ย่า"

แปลว่า:The grandmother

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/godOver

อะไรของมึงเนี่ย

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา