Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"Tea with milk"

แปลว่า:น้ำชาใส่นม

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Iris556383

With แปลว่ากับไม่ใช่ ใส่ แก้ไขด้วยค่ะ

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Amm188587

ไม่มีตัวเลือกคำว่า"ใส่"

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Pipe669044

อันนี้มั่วจริง

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา