"Tea with milk"

แปลว่า:น้ำชาใส่นม

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Iris556383

With แปลว่ากับไม่ใช่ ใส่ แก้ไขด้วยค่ะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Amm188587

ไม่มีตัวเลือกคำว่า"ใส่"

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Pipe669044

อันนี้มั่วจริง

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/HafisBHW

ถ้าแปลว่า น้ำชาใส่นม แปลว่า ชานม ไปเลยไม่ดีกว่าเรอะ?

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/JonyL.Telk

Tea with milk = ชากับนม = เนื่องจาก ชาและนม เป็นของเหลวนำมารวมกัน จึงเรียก ชาผสมกับนม = ซึ่งภาษาไทยเรียกสวยๆว่า = น้ำชาใส่นม =

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย