1. Forum
  2. >
  3. Temat: English
  4. >
  5. "We need to show our city to …

"We need to show our city to them."

Tłumaczenie:Musimy im pokazać nasze miasto.

March 30, 2014

11 komentarzy


https://www.duolingo.com/profile/Rafal1987.

mogli napisać have to lub must!


https://www.duolingo.com/profile/mmkot

czyli need to - muszę a need- potrzebuję?


https://www.duolingo.com/profile/br0d4
Mod
Plus
  • 2137

Można tak powiedzieć:

  • I must ...- "muszę" związane z wewnętrzną koniecznością, uczuciami, dobrym wychowaniem, potrzebą oddania komuś sprawiedliwości, realizacją samodzielnie podjętej decyzji;
  • I have to ... - "muszę" związane z nakazem, rozkazem, zewnętrznym przymusem, okolicznościami na które mówiący nie ma wpływu;
  • I need to ... - "muszę" związane z zaspokojeniem jakiejś potrzeby.

https://forum.duolingo.com/comment/30347448


https://www.duolingo.com/profile/soselka

dlaczego nie : potrzebujemy pokazac i m miasto?


https://www.duolingo.com/profile/Yola448704

to need - potrzebować (wody, pieniędzy, szczęścia, wiedzy)
to need to - musieć (bo tak trzeba, bo tak należy, wypada)

to have - mieć
to have to - musieć (bo sami chcemy/ktoś od nas wymaga)

W wielu kontekstach: to need to = to have to

We need to show our city to them - Musimy (trzeba) pokazać im nasze miasto
We need to/ We have to study a lot - Musimy (trzeba/należy) dużo się uczyć


https://www.duolingo.com/profile/br0d4
Mod
Plus
  • 2137

Patrz: https://obcyjezykpolski.pl/o-czasowniku-potrzebowac/ , https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/potrzebowac;8090.html ; mały cytat:

Nie należy go (czasownika "potrzebować") łączyć z innym czasownikiem (bezokolicznikiem), a więc mówić czy pisać potrzebuję wyjechać na kilka dni, potrzebuję pilnie pożyczyć trochę pieniędzy, potrzebuję spłacić pożyczkę czy potrzebuję dzisiaj wcześniej wrócić do domu, żeby się wreszcie porządnie wyspać itp.

Takie konstrukcje bezokolicznikowe ze słowem potrzebować w roli głównej traktowane są przez językoznawców jako niepoprawne. Dopatrują się oni w nich składni niemieckiej i zalecają sięganie w takich sytuacjach po słowo musieć (muszę wyjechać na kilka dni, muszę pilnie pożyczyć trochę pieniędzy, muszę spłacić pożyczkę, muszę dzisiaj wcześniej wrócić do domu, żeby się wreszcie porządnie wyspać).

Godzi się jednak zaznaczyć, że część lingwistów skłonna jest jednak tolerować połączenie czasownika potrzebować i bezokolicznika, ale wyłącznie wtedy, gdy chodzi o potrzeby psychiczne. Potrzebować i jego formy osobowe (potrzebuję, potrzebuje, potrzebują itd.) stają się wówczas jak gdyby czasownikami modalnymi, tworzącymi osobliwy typ orzeczenia złożonego (np. potrzebuję się wypłakać, wyciszyć, wygadać, wykrzyczeć).


https://www.duolingo.com/profile/agoosh

Bo 'potrzebujemy pokazać' nie za ładnie brzmi po polsku, mało kto by tak powiedział.


https://www.duolingo.com/profile/MKSilos

ok, ale jeżeli ma być "musimy" to czy w zdaniu angielskim nie powinno być napisane "We have to.." - to było by jednoznaczne.


https://www.duolingo.com/profile/Yola448704

Nie można oczekiwać od języka angielskiego, by odzwierciedlał polskie struktury gramatyczne...

Chodzi o to, żeby myśl wyrażoną w języku obcym
wyrazić w swoim, ale z zachowaniem naturalności
i zasad gramatycznych własnego języka.


https://www.duolingo.com/profile/buskes76

Kilku poprawnych tłumaczeń nie przyjmuje dla tego zdania... nasze ~ swoje i w różnym miejscu im ! i te kilka zgłosiłem ale pewnie jest więcej więc poproszę o analizę tego przykładu i dodanie


https://www.duolingo.com/profile/Aleksandra433033

Można też wysłuchać wolniej ...

Naucz się angielskiego w zaledwie 5 minut dziennie. Za darmo.