"She has red lips."

แปลว่า:ริมฝีปากของฉันสีแดง

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/y7Uq1
y7Uq1
  • 25
  • 555

ผิดอีกแล้ว

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/chabathip

ของเธอ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ChutpongPo

มั่วอีกแล้ว 555

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย