"She has red lips."

แปลว่า:ริมฝีปากของฉันสีแดง

August 25, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/y7Uq1

ผิดอีกแล้ว


https://www.duolingo.com/profile/chabathip

ของเธอ


https://www.duolingo.com/profile/ChutpongPo

มั่วอีกแล้ว 555


https://www.duolingo.com/profile/NoraphatCh

ริมฝีปากของเธอสีแดง

แก้ไขด่วนครับ


https://www.duolingo.com/profile/Tanyapon3

ผิดค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/orange967334

Wrong translation!!!


https://www.duolingo.com/profile/mirafamily

ทำไมเป็นแบบนี้คะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย