"He is bad, but she is worse."

แปลว่า:เขาแย่ แต่เธอแย่กว่า

August 26, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/I_am_benz

เขาแย่ แต่เธอแย่กว่า

September 6, 2017

https://www.duolingo.com/Mei112928

อะไรหล่ะที่ถูก

August 26, 2017

https://www.duolingo.com/ThinnawatL

เขาไม่ดี แต่เธอแย่กว่า

October 11, 2017
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย