"He is bad, but she is worse."

แปลว่า:เขาแย่ แต่เธอแย่กว่า

August 26, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/I_am_benz

เขาแย่ แต่เธอแย่กว่า


https://www.duolingo.com/profile/Mei112928

อะไรหล่ะที่ถูก


https://www.duolingo.com/profile/ThinnawatL

เขาไม่ดี แต่เธอแย่กว่า

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย