Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"เขาเดินกับพี่สาวของฉัน"

แปลว่า:He walks with my sister.

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Amm188587

he walks with my older sister ไม่ได้หรอคะ

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา