"เขาเดินกับพี่สาวของฉัน"

แปลว่า:He walks with my sister.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Amm188587

he walks with my older sister ไม่ได้หรอคะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย