"The answer is yes."

แปลว่า:คำตอบคือใช่

August 26, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/NaruponInt

คำตอบคือใช่ พิมพ์แบบนี่แต่ผิด


https://www.duolingo.com/profile/ArmzWiwat1

ภาษาอังกฤษบางทีมันแปลตรงตัวไม่ได้อ่ะ คำตอบคือใช่ฟังดูแปลกๆ


https://www.duolingo.com/profile/HloI19

ตอบถูกนะแต่ งง ว่าประโยคนี้ มาอยู่หมวดคำถามได้ยังไง


https://www.duolingo.com/profile/Pick563466

อ้อ ใช้มาตั่งนาน พึ่งรู้ว่าanswer มันแปลว่าคำตอบ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย