"They are not my bosses."

แปลว่า:พวกเขาไม่ใช่หัวหน้าของฉัน

August 26, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/I_am_benz

เงิบเลยใช้ ผมไม่ได้ ได้แต่ ของฉัน o.m.g


https://www.duolingo.com/profile/KampooChem

ว ไม่มี เหลือแต่ก


https://www.duolingo.com/profile/Patchaya8

พิมพ์​ถูกทุกอย่างทำไมยังผิดคะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย