https://www.duolingo.com/PVLSANS

Ale ...! Ciągle jeszcze nie rozumiem używania liczb.

Cześć, przyjaciele języków,

Popatrzcie moje zdanie. To, co nie rozumiem, są różni wypadki słowa "minuta". Dlaczego ze "czterdzieści jeden" mówi się "minut", ale nie ze "czterdzieści dwa"? Proszę przywodzijcie mi regułę na myśl.

Dziękuję jak zawsze bardzo.

Tarek

August 26, 2017

9 Comments


https://www.duolingo.com/Nusete

jedna minuta, książka

dwie minuty, książki

trzy minuty, książki

cztery minuty, książki

pięć minut, książek

sześć minut, książek

siedem minut, książek

osiem minut, książek

dziewięć minut, książek

dziesięć minut, książek

jedenaście minut, książek

dwanaście minut, książek

trzynaście minut , książek

czternaście minut, książek

piętnaście minut, książek

... jeden minut, książek

... dwie minuty, książki

... trzy minuty, książki

... cztery minuty, książki

... pięć(/.../dziewięć) minut, książek

Np. sto dwadzieścia dwie minuty, czterdzieści pięć minut

August 26, 2017

https://www.duolingo.com/Pan.Daniel

If the number is:
accusative or nominative
isn't 1 (jeden) nor 2, 3, 4
isn't a compound number ending in 2, 3, or 4 (except 12, 13 14)
then the noun (minuta) is in the genitive plural form (minut).

August 26, 2017

https://www.duolingo.com/PVLSANS

Wierzę, że to rozumiałem. Dziękuję bardzo.
Ich habe gelb unterlegt, was ich erschließen musste, weil ich dazu keine Aussage gefunden habe.

August 26, 2017

https://www.duolingo.com/AlexanderS548497

Also eigentlich muss man sich nur merken 1 Mianownik 2,3,4 Biernik , Rest Dopełniacz .

Und was ist ein >persoenliches Maskulin? etwa Personalmaskulin? Na przykład : " Dwa (/trzy,cztery) niemców nie mogą rozumieć język polski?" :D

Und was sind Kollektivnumeralia?

September 26, 2017

https://www.duolingo.com/PVLSANS

Aber 2, 3, 4 werden eben auch in zusammengesetzten Zahlen nach dem Satz flektiert und jeden nicht.

Ja, wenn du es Personalmaskulin nennst, dann kann ich das auch machen. Ich habe dazu bisher kein Regelwerk gefunden, das die Terminologie der polnischen Grammatik aufführt.

Dein Przykład ist falsch: nicht nur verwandelt sich das Akkusativobjekt in dem verneinten Satz in einen Genitiv, sondern auch ist die personalmaskuline Form von zwei dwaj.
Dwaj Niemcy nie mogą rozumieć języka polskiego.
Trzej Niemcy ...
Czterej Niemcy ...

Kollektivnumeralia stehen bei Kollektiven. Ein Kollektiv ist im Polnischen eine gemischte Gruppe aus Männern und Frauen, eine Gruppe aus lebendigen Neutra (dzieci) oder die Substantive des Neutrums, die ein plurale tantum sind (drzwi). Die Numeralia haben dafür eigene Formen. Ich habe bisher nur die Zwei vollständig, aber voilà meine Grammatikgrundlage:

September 26, 2017

https://www.duolingo.com/AlexanderS548497

masz rację, Nie rozumiałem ten niemiecki tekst . :D znasz się lepiej na języku polskim. Muszę poprawiać moje zdanie: "Tylko jeden niemiec nie może rozumieć. " https://www.youtube.com/watch?v=bl1jI732C8k&list=LLv3UsBTTTftGKkjFevXbtxQ&index Ich verstehe nicht warum die Frau in dem Video sagt dwa kluczy offensichtilich ist das Nominativ und nach der Regel 2,3,4 bleibt es das auch. In deiner Tabelle steht aber nur Dwóch. wenn die regel 5,6,7 zu trifft wird die zahl aber nicht gebeugt oder? Was heisst den "der satz steht im Sg. Neutrum? "

October 2, 2017

https://www.duolingo.com/Jellei

"Nie rozumiałem tego niemieckiego tekstu", "poprawić" (perfective, as you rather don't want to correct it again and again and again) ;)

Oh, actually "zrozumiałem" would also be better here as you did not understand a specific text on specific occasion. 'rozumiałem' is not wrong, but it's like "I wasn't understanding", focusing on the duration of the time in which you couldn't understand it.

What do you mean by that sentence? "Tylko jeden Niemiec nie może zrozumieć" (again perfective as you would rather mean understanding 'succesfully' a specific thing) would be correct grammatically, but sounds surprising. "Only one German is not able to understand"? (And all the other Germans are able?)

October 2, 2017

https://www.duolingo.com/PVLSANS

A więc tak, jestem jak zawsze bardzo wesoły, gdy ktoś prawi mi komplement. Jednak też ty wiesz, że nie jestem nieomylny, co widać jeszcze raz w mojej tabeli na górze. W wideo które mi pokazałeś, się uczyłem nowej rzeczy: U liczebniku trzeba też rozróżniać pomiędzy rodzaju męskoosobowym a niemęskoosobowym. Dzięki za wskazanie na ta wideo dlatego że najczęsciej znajdę nad YouTube'ie tylko wideo w których mówią zbyt szybko lub zbyt mało. Natomiast kocham przecież gramatykę!

Wenn ein Satz im Singular Neutrum steht, dann richtet sich jedes damit korrespondierende Verb und Adjektiv danach. Die Präteritumformen nehmen die o-Endung an, und Adjektive die Endung "-e". Na przykład:

Mało dzieci się znajdowało na placu zabaw.
Trochę cukru już jest wystarczające dla tego ciasta.

Nie wiem czy moje przykłady są poprawne.

Subjekt des Satzes ist die grammatikalisch neutrale Mengenangabe; in diesem Fall mało und trochę.

October 2, 2017
Learn Polish in just 5 minutes a day. For free.