Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"The winter is long."

แปลว่า:ฤดูหนาวนี้ยาว

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Rattanapor803991

ฉันคิดว่าคำตอบของฉันถูกแล้ว

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Aniwat1

ออกเสียงไม่ชัด ฟังไม่ค่อยถูกเลย หลายข้าแล้ว

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา