Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"Drive slowly."

แปลว่า:ขับช้าๆ

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/KanathipMu

ขับช้าๆ

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา