Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Không ai đã trả lời câu hỏi của tôi."

Dịch:Nobody answered my question.

0
11 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lanhdo2

Lúc đầu mình dịch câu này là: "Noone answered my question" lại không được chấp nhận nhỉ!

1
Trả lời11 tháng trước

https://www.duolingo.com/Nana502403

no one thay cho nobody cũng được mà !

0
Trả lời3 tháng trước