Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"The brand is a success."

แปลว่า:ยี่ห้อประสบความสำเร็จ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/y7Uq1
y7Uq1
  • 25
  • 473

ยี่ห้อนี้ประสบความสำเร็จ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา