"Two children"

แปลว่า:เด็กสองคน

August 28, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/7EQn6

เด็ก2คน คือไม่ได้หรอ


https://www.duolingo.com/profile/Nattii20

เราก็เผลอตอบเด็ก 2 คน


https://www.duolingo.com/profile/PloyMonth

เด็กสองคน


https://www.duolingo.com/profile/TaweeTaenk1

ลูกสองคน


https://www.duolingo.com/profile/Nucharee5

คำตอบเด็กสองคนถูกแล้วนิ


https://www.duolingo.com/profile/LOVE434210

เด็กสองคน กับ เด็กสองคน. ต่างกันกันเหรอ??


https://www.duolingo.com/profile/CherAngelging

เราตอบ "เด็ก สองคน" วรรคก็ผิด

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย