"You are welcome."

แปลว่า:ด้วยความยินดี

August 28, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/aRox18

(ด้วยความยินดี) นะจ้ะ


https://www.duolingo.com/profile/Akkalachai

You are welcome kubpom


https://www.duolingo.com/profile/piyada269470

มันต้องพูดภาษาอังกฤษนะทุกคนตัวหนังสือถึงขึ้นสีเขียวแปลว่าผ่านกว่าจะผ่านได้555

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย