Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"เขาอ่านหนังสือพิมพ์ให้พวกเราฟัง"

แปลว่า:He reads the newspaper to us.

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Breeze323193

ไม่มีข้อไหนแปลถูกต้อง

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/MonkeyD.Go1

He reads us the newspaper

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/changnajaz

ตอบข้อไหนก็ไม่ถูก

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Flook7

ไม่มีขอถูก

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/rungg1

ไม่มีข้อไหนถูก

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Kate149591

แล้วทำไมเขาอ่านหนังสือให้ฉันฟังคือ He reads me a book ล่ะ แล้วทำไมไม่ใช้ He reads a book to us เหมือนประโยคนี้อ่า ใครช่วยบอกทีค่าาาา TT

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Kate149591

เอ้ยพิมพ์ผิด to me ****

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา