"Today it is cold."

แปลว่า:วันนี้หนาว

August 28, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/AkarawatAk1

งง.คำแปล !!!


https://www.duolingo.com/profile/ploy702558

วันนี้มันหนาวก็ได้นิ


https://www.duolingo.com/profile/Iris556383

วันนี้อากาศเย็น. ไม่ใช่วันนี้เย็น


https://www.duolingo.com/profile/SckC10

งงอ่ะ​

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย