Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"เด็กผู้ชาย"

แปลว่า:Boy

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/bifern4

กด boy ก้ผิด

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/uicL7

อะไรอย่ามาว่ากันสิ

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/momay740579

ต้องกดสองคำตอบ

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Aksarabhak

กุตอบ a boy ก็ผิด ดอกมาก

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/aut848980

ทำไม boy ผิด

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Praewpairi

กด2คำตอบก็ผิด

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/zkRq7

เออทำไมผิด

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/zkRq7

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/kwanchaino

ฟฯไรปีกากญ

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/AkkKup

a boy ผิดตรงไหน

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/JaturonKam1

A boy คือเด็กผู้ชายคนหนึ่ง ครับแต่โจทย์สั่งว่า เด็กผู้ชาย

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/judy847603

ผิดได้ใง

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/NoeyTnt

ต้องเป็น Boy เพราะตัวแรกต้องตัวพิมพ์ใหญ่ไง งงไร๊

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/RachchataK

A boy ไม่ได้หรอ

3 อาทิตย์ที่ผ่านมา 3 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

https://www.duolingo.com/pitiputjit

Why worg?

วันที่แล้ว