"I see you on Tuesday."

แปลว่า:เจอกันวันอังคาร

August 29, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/ploy702558

See you tuesday ไม่มี I ก็ได้ไมค่ะ

August 29, 2017

https://www.duolingo.com/oHWq10

ทำไมไม่ใช้see youon ใช้ไอแล้วไม่ยอมแปล

July 25, 2018
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย