"The boy and the girl hear something."

Translation:De jongen en het meisje horen iets.

1 year ago

2 Comments


https://www.duolingo.com/laralara_la

"de jongen en het meisje" and not "de jongen en de meisje"?

1 year ago

https://www.duolingo.com/Dutchesse722
Dutchesse722
  • 25
  • 20
  • 17
  • 12
  • 192

Correct, all diminutives (meisje is one) take het as the article.

1 year ago
Learn Dutch in just 5 minutes a day. For free.