"The rice"

แปลว่า:ข้าว

August 30, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/pakorn269

นึกว่า right ตัวนี้555


https://www.duolingo.com/profile/Janjira795659

ตอบว่าข้าวยังผิดงง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย