"I wear a shirt and a skirt."

แปลว่า:ฉันสวมเสื้อเชิ้ตและกระโปรง

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/y7Uq1
y7Uq1
  • 25
  • 562

ฉันสวมเสื้อเชิ้ตและกระโปรง

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/TanakitSukhom

ฉันสวมเสื้อเชิร์ตและกระโปรง

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/chabathip

เห็นด้วย

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Mcc8ME

มันสลับกันรึเปล่า อย่างงี้จะตอบถูกได้ไง

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/kotchaphon

ตอบถูกแล้ว

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/kantinan3

ฉันตอบถูก

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย