Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"He reads me a book."

แปลว่า:เขาอ่านหนังสือให้ฉันฟัง

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/fonfy17

ก็พูดถูกปะว้ะ555 หัวร้อนล้ะน้าาา

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/hAoF11

ให้ฉันฟัง??

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ChalinanYo

อ่านถูกแระนะ why?

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Kate149591

ไม่เห็นคุ้นประโยคนี้เลอ

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/PloySawanya

มันแปลว่าให้ฉันฟังได้ไงคะ

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/7S5d3

กูงงกับคำแปลครับไอ้สัส

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/JOBO899224

แปลผิด

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/CYpA18

แปลผิดละ ไหนคำว่าฟัง

3 อาทิตย์ที่ผ่านมา 3 อาทิตยผ์ทีผ่านมา