"He reads me a book."

แปลว่า:เขาอ่านหนังสือให้ฉันฟัง

August 30, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/fonfy17

ก็พูดถูกปะว้ะ555 หัวร้อนล้ะน้าาา


https://www.duolingo.com/profile/CToei

You read me a book (I รูป Obj.) You read my book (I Pross. Adj.) ถ้าสังเกตุ ถ้าอ่านให้ฟัง หน้า Book มี article (a book) แทรกอยู่รึป่าว

ผู้รู้โปรดชี้แนะด้วย


https://www.duolingo.com/profile/ChalinanYo

อ่านถูกแระนะ why?


https://www.duolingo.com/profile/hAoF11

ให้ฉันฟัง??


https://www.duolingo.com/profile/Kate149591

ไม่เห็นคุ้นประโยคนี้เลอ


https://www.duolingo.com/profile/PloySawanya

มันแปลว่าให้ฉันฟังได้ไงคะ


https://www.duolingo.com/profile/7S5d3

กูงงกับคำแปลครับไอ้สัส


https://www.duolingo.com/profile/JOBO899224

แปลผิด


https://www.duolingo.com/profile/manut367319

ทำไมถึงเป็น ให้ฉันฟัง อะบอกที


https://www.duolingo.com/profile/Ploy2580

ยากกก


https://www.duolingo.com/profile/CYpA18

แปลผิดละ ไหนคำว่าฟัง


https://www.duolingo.com/profile/Turiie

ของฉัน My book ให้ฉัน Me a book

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย