"I have a dog."

แปลว่า:ฉันมีสุนัข

August 30, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Hlin896862

ผิดตรงไหน​ค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/Plant8628

ผม.............................................................................................


https://www.duolingo.com/profile/Hlin896862

ฉันมีสุนัข​ >ผิดตรงจุดไหนงง...


https://www.duolingo.com/profile/Pranehai

ฉัน​มีสุนัข​ ตอบถูก​แล้ว​นะ​


https://www.duolingo.com/profile/CharifW

เมื่อกี้มืงยังเรียกว่าหมา


https://www.duolingo.com/profile/CharifW

เมื่อกี้มุงยังเรียกว่า หมา


https://www.duolingo.com/profile/CharifW

เมื่อกี้มุงยังเรียกว่า หม.า

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย