"What do you think of yourselves?"

แปลว่า:พวกคุณคิดอย่างไรกับตัวพวกคุณเอง

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/chabathip

ไม่เข้าใจว่าเมื่อไหร่ใช้ yourself./ yourselves

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Patcharasu

Yourself พูดถึงคนคนเดียวหรือเป็นเอกพจน์ yourselves พูดถึงคนหลายคนหรือพหูพจน์ ครับ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย