Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"เสื้อเชิ้ตของพวกเรา"

แปลว่า:Our shirts

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Por.kanytha

คือมันเป็น shirt ก็ได้ป่ะ ไม่ได้บอกว่าเสื้อหลายตัวนี่

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/tu.8zPhLFcbW3GpU

849

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/KannikaAmo1

โจทย์อ่ะ...รบกวนระบุให้ชัดเจนหน่อยจิ จะหลายหรือไม่ จะได้ตอบให้ถูกและสมเหตุผล ขะได้เข้าใจว่าเพราะอะไรจึงเป็นคำตอบนั้นๆ รบกวนปรับปรุง ขอบคุณค่ะ

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Maki465714

พวกเรา หมายถึงหลายคน ฉนั้นเสื้อก็ต้องมีหลายตัว จึงเติม S ลงท้ายค่ะ

2 อาทิตย์ที่ผ่านมา 2 อาทิตยผ์ทีผ่านมา