"We will pay you."

แปลว่า:พวกเราจะจ่ายเงินคุณ

August 31, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/ploy702558

You = คุณ her = เธอ

August 31, 2017
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย