Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"We will pay you."

แปลว่า:พวกเราจะจ่ายเงินคุณ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/ploy702558

You = คุณ her = เธอ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา