"Thursday"

แปลว่า:วันพฤหัสบดี

September 1, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/penny718445

พฤหัสบดี

September 1, 2017

https://www.duolingo.com/0k7HqQzM

ตัวอักษรไม่ถูกต้อง

September 22, 2017

https://www.duolingo.com/Naomi605737

ทำไมยังผิดอยู่เนี่ย

April 23, 2018

https://www.duolingo.com/sopon1999

แก้นะ

November 8, 2018
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย