Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"Thursday"

แปลว่า:วันพฤหัสบดี

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/penny718445

พฤหัสบดี

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/0k7HqQzM

ตัวอักษรไม่ถูกต้อง

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Naomi605737

ทำไมยังผิดอยู่เนี่ย

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา