"Thursday"

แปลว่า:วันพฤหัสบดี

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/penny718445

พฤหัสบดี

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/0k7HqQzM

ตัวอักษรไม่ถูกต้อง

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Naomi605737

ทำไมยังผิดอยู่เนี่ย

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/sopon1999

แก้นะ

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย