"Alinecutsthecity."

Dịch:Một đường cắt ngang thành phố.

1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/anhkhoanguyen96

mình không hiểu câu này lắm, mình chưa nghe ai nói tiếng việt câu này bao giờ!!

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.