Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"A line cuts the city."

Dịch:Một đường cắt ngang thành phố.

11 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/anhkhoanguyen96

mình không hiểu câu này lắm, mình chưa nghe ai nói tiếng việt câu này bao giờ!!

11 tháng trước