Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"We have two choices."

แปลว่า:พวกเรามีสองทางเลือก

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Katikorn1

No

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Tubtim151

I got the right answer too. Someone pls check

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา