1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "คุณเป็นคนอังกฤษใช่ไหม"

"คุณเป็นคนอังกฤษใช่ไหม"

แปลว่า:Are you English?

September 1, 2017

ความคิดเห็น

Learn English in just 5 minutes a day. For free.