Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"Her dog drinks water."

แปลว่า:สุนัขของเธอดื่มน้ำ

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/peeranut1

เขียนคำว่านำ ยังไงในโทรสัพท์งง

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Monday617442

สุนัขของเธอครับ

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา