"One month?"

แปลว่า:หนึ่งเดือนเหรอ

September 1, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/13ank1

fuck you this answer.R u ok?

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย