"They play in the afternoon."

แปลว่า:พวกเขาเล่นตอนบ่าย

September 1, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/penny718445

ห่า

September 1, 2017

https://www.duolingo.com/_Howto

ทำไหม and กับ in เสียงถึงเหมือนกันเช่นนี้ oh! My goodnes

October 19, 2017

https://www.duolingo.com/AekanunWas

ในตอนบ่ายกับตอนบ่ายต่างกันตรงไหนงง ผิดเฉย ทั้งๆประโยคมี in ด้วย

February 2, 2019
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย