"They play in the afternoon."

แปลว่า:พวกเขาเล่นในตอนบ่าย

September 1, 2017

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/AekanunWas

ในตอนบ่ายกับตอนบ่ายต่างกันตรงไหนงง ผิดเฉย ทั้งๆประโยคมี in ด้วย


https://www.duolingo.com/profile/Natpapat3

In = ใน !!!!!!!!!!!!!!!


https://www.duolingo.com/profile/_Howto

ทำไหม and กับ in เสียงถึงเหมือนกันเช่นนี้ oh! My goodnes

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย