"They play in the afternoon."

แปลว่า:พวกเขาเล่นตอนบ่าย

September 1, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/_Howto

ทำไหม and กับ in เสียงถึงเหมือนกันเช่นนี้ oh! My goodnes


https://www.duolingo.com/profile/AekanunWas

ในตอนบ่ายกับตอนบ่ายต่างกันตรงไหนงง ผิดเฉย ทั้งๆประโยคมี in ด้วย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย