"เสื้อผ้า"

แปลว่า:The clothes

September 2, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/f3rnunna

ควรบอกให้ชัดเจนว่าเป็นคำเอกพจน์หรือพหูพจน์ด้วย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย