"เสื้อผ้า"

แปลว่า:The clothes

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/f3rnunna

ควรบอกให้ชัดเจนว่าเป็นคำเอกพจน์หรือพหูพจน์ด้วย

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย