"My parents are in China."

แปลว่า:พ่อแม่ของฉันอยู่ในจีน

September 2, 2017

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

ต้องยืดหยุ่น


https://www.duolingo.com/profile/Mayzia

พ่อแม่ของฉันอยู่ในประเทศจีน ก็ผิดอีก ปสด.มาก

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย