"ฉันมีน้ำ"

แปลว่า:I have water.

September 2, 2017

ความคิดเห็น

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย