Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"I am a bird."

แปลว่า:ฉันคือนก

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/peeranut1

เชิญรับยาที่ช่อง 2 คะ ฉันเป็นนกจะบ้าหรอ

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/deedy19

วมใมวสส

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/deedy19

ใส

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/man754550

ุรดสเาาสาิินะทแ

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/deedy19

ตฝา

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/deedy19

ใาฝท

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/deedy19

ลย

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/deedy19

วาบบบ

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/deedy19

า่

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/PitchakornKoke

55555เกรี้ยวกราดจัง

23ชั่วโมงที่แล้ว 23 ชั่วโมงที่แล้ว

https://www.duolingo.com/pae_look
pae_look
  • 10
  • 7
  • 7
  • 6
  • 6
  • 6
  • 5
  • 3
  • 2
  • 2

555ลั่น

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/s_running

คงนกบ่อยสินะ..

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Namfon917681

555

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/man754550

งสเแิาวส

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา