"The women listen."

แปลว่า:พวกผู้หญิงฟัง

September 2, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/JoeWern-Fa

เชิญเข้าคลับ


https://www.duolingo.com/profile/kwan189757

ถูกแล้ว

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย