"The women listen."

แปลว่า:พวกผู้หญิงฟัง

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/JoeWern-Fa

EG8B93

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/JoeWern-Fa

เชิญเข้าคลับ

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/kwan189757

ถูกแล้ว

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย