"Thewomenlisten."

แปลว่า:พวกผู้หญิงฟัง

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/JoeWern-Fa

EG8B93

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/JoeWern-Fa

เชิญเข้าคลับ

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/kwan189757

ถูกแล้ว

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย