"Where is your hotel?"

แปลว่า:โรงแรมของคุณอยู่ที่ไหน

September 3, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/AkarawatAk1

ควรใช้ are แทน is หรือป่าวครับ


https://www.duolingo.com/profile/Kanlapaphr

"Your hotel" is not "you", do you understand?

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย