1. Forum
  2. >
  3. Topic: Vietnamese
  4. >
  5. Let's speak Vietnamese !

https://www.duolingo.com/profile/Rajabrahon12

Let's speak Vietnamese !

Hi guys. Today I want to speak Vietnamese so I can improve my Vietnamese skills. I am so pleased to talk with a NATIVE VIETNAMESE speaker ! But please don't write the abbreviations of Vietnamese because I won't understand anything :)) Thanks for helping ! a

September 3, 2017

30 Comments


https://www.duolingo.com/profile/GxusGxus

Hi, I'm vietnamese!

Xin chào, tôi là người việt!


https://www.duolingo.com/profile/Rajabrahon12

Chào bạn. Tôi là người Israel :)


https://www.duolingo.com/profile/GxusGxus

Bạn thật sự thích tiếng việt không? :>


https://www.duolingo.com/profile/Rajabrahon12

Đương nhiên. Nhưng có vẻ nó hơi khó một chút. Muốn gõ 1 cau bằng tiếng Việt, tôi phải mất hơn 1 phút nhưng bây giờ tôi đã tốt hơn rồi. Đôi lúc, tiếng Việt có nhiều dấu nên tôi THƯỜNG XUYÊN viết thiếu dấu :))


https://www.duolingo.com/profile/GxusGxus

không dễ để học nhỉ? Nhưng người việt còn dùng những từ viết tắt thay cho những "từ" dài như:"vẫn, học, mình, biết, không,..." và thay bằng:"vx, hc, mk, bik, ko,..." Vì vậy, có thể bạn sẽ không hiểu một số từ


https://www.duolingo.com/profile/Rajabrahon12

Ôi Jesus ! Mình thích viết đầy đủ hơn. Nhiều bạn chat với mình như thế và mình đã không hiểu một cái gì. Đúng là mình đã gặp một những từ đó trước đây ! Mình sẽ cố áp dụng nó. Cảm ơn bạn !


https://www.duolingo.com/profile/RiiRii_Yuu

Hello. I am Vietnamese :))


https://www.duolingo.com/profile/_.Xam._

chào bạn? Bạn có vẻ rất sõi tiếng việt nhỉ


https://www.duolingo.com/profile/Rajabrahon12

Xin cảm ơn. Để được như này tôi đã phải luyện lại nhiều lần. Những điểm yếu trong tiếng Việt của tôi là gõ máy chưa nhanh lắm ( người Việt mình có câu chậm như sen nhỉ ? Và tôi cũng vậy :) , tôi chưa biết viết tắt và viết những từ slang trong tiếng Việt ( tôi không biết slang dịch ra tiếng Việt là gì ). Đặc biệt, phát âm của tôi dở lắm. Tôi không hiểu từ SÕI là gì nhưng tôi cũng hình giung nó có nghĩa gì :)))


https://www.duolingo.com/profile/_.Xam._

Từ SÕI tương đương với từ thành thục =) và từ thông thạo :))


https://www.duolingo.com/profile/Rajabrahon12

Tôi hiểu gần đúng :)


https://www.duolingo.com/profile/_.Xam._

I can help you. Read it please --> https://www.duolingo.com/comment/19882182

Mình có thể giúp bạn. Bạn làm ơn đọc cái này nhé --> https://www.duolingo.com/comment/19882182


https://www.duolingo.com/profile/Rajabrahon12

Wow. Tiếng Việt cũng khó nhỉ. Theo tôi được biết, tiếng Việt đuoc cấu tạo từ âm, vần , thanh, etc. Cảm ơn bạn đã share. Tôi sẽ cố để cải thiện tiếng Việt của mình. :)))


https://www.duolingo.com/profile/_.Xam._

không có gì đâu, Nếu làm quen thì thấy thật dễ dàng, chữ tiếng việt cũng giống như tiếng anh thôi


https://www.duolingo.com/profile/Rajabrahon12

Thật à ? Tôi thấy tiếng Việt khó hơn tiếng Anh nhiều. Tôi không phải là native english speaker đâu. Tiếng Anh không có nhiều dấu như tiếng Việt. Tôi hay đọc các câu ca dao tục ngữ Việt Nam, hay lắm, tôi rất thích. Những câu từ của tiếng Việt rất nhẹ nhàng và vần ( tôi vừa mói tra google translate từ này ) Tôi thấy có một câu rất hay là " phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam ". Nếu bạn để ý thì sẽ thấy mọi người trên Duo thường nói tiếng việt khó :)) Nhưng công nhận tôi bây giờ tiếng Việt cũng không tồi lắm. Tôi chỉ có cái hơi máy móc :))


https://www.duolingo.com/profile/VanDanhNguyen

Xin chào. Bạn thật sự thích tiếng Việt? Nếu bạn cũng học tiếng Anh và muốn tốt cho cả hai, hãy cùng tôi làm một cái gì đó để chúng tốt hơn. Bạn có đồng ý không?

Hello. Do you really like Vietnamese? If you have to learn English and you want good for both, you and I need to work with anything for them better. Do you agree?


https://www.duolingo.com/profile/Rajabrahon12

Hi, VanDanhNguyen! Yes. But what should we do ?? You posted this comment 1 month ago but I don't understand why there was no announcement. Sorry because i answered late !


https://www.duolingo.com/profile/VanDanhNguyen

Chào MichealJordan12. Các ngôn ngữ trên thế giới được chia ra 2 loại: Không thanh điệu và có thanh điệu. Tiếng Việt thuộc nhóm thứ hai. Việc thay đổi cao độ âm thanh khi nói cũng làm thay đổi ý nghĩa của âm thanh đó. Với 6 vị trí cao thấp khác nhau, người học nói tiếng Việt gặp khó khăn khi phát âm.

Tôi đang phát triển một phương pháp tập phát âm cao-độ âm thanh khi nói trong tiếng Việt. Hy vọng là trong tương lai sẽ có thể trình bày cùng các bạn.

Hello MichealJordan12. Languages on the world split in two group: No tones and have tones. Vietnamese language is in second group. Changing sound height when speak will change content of sound. With different 6 tones, learning Vietnamese is difficult to say.

I am studying on a method learning for read height the sound of Vietnamese. I hope in the future it will be come to you.

I am sorry, because my writing English not very well.


https://www.duolingo.com/profile/Rajabrahon12

That's great !!!! I would like to practice my pronunciation,too ! Oh great !! I want to help you ! Can I ?


https://www.duolingo.com/profile/VanDanhNguyen

Of course! Do you know how to use an instrument, such as a guitar? Let's play and sing the song in Vietnamese and then tell me your feelings. Is it have easy for you say?

Lyric: Tôi yêu quê hương tôi, bên đồng lúa ngát xanh, ánh nắng chiều hiền hòa, một đàn chim trắng bay...


https://www.duolingo.com/profile/Rajabrahon12

Yes. I can play guitar. My singing voice is a bit weird. i can speak out loud Vietnamese easily but when i cannot sing the Vietnamese song. Do you know daniel hauer ? he is an american who can speak vietnamese very well. I love his videos. His videos improve my two foreign languages : Vietnamese and English. i can understand all what he says easily. My only problem is pronunciation. I can understand the vietnamese grammar, vocab, etc except pronunciation.


https://www.duolingo.com/profile/VanDanhNguyen

Thank you. Now I know Daniel Hauer (Dan). But i ask myself: "Why he speak Vietnamese with good pronunciation and you is not? Or because you do not have a good method learn for pronuciation?"

With my song in above, simple you do say following it's notes. Ex: "Tôi yêu quê hương tôi" is flat into notes G (sol). After it, signal sounds with accents will be higher or lower than them. So, you need control your sounds when speak Vietnamese.


https://www.duolingo.com/profile/Rajabrahon12

Oh, thanks !! I will try to find a method to practise Vietnamese pronunciation.


https://www.duolingo.com/profile/VanDanhNguyen

Hello MichealJordan12. I wish you good luck. You can now view a topic about Vietnamese at this link in Duolingo: Is Vietnamese a hard language?


https://www.duolingo.com/profile/Rajabrahon12

Yeah, Vietnamese grammar is super easy. However, I still a bit confused at the first time. Let's me tell you about my story. When I started learning Vietnamese, I really confused when a word in Vietnamese can have many meanings. For example : giả can be both me " fake " and " give back ". This is a very good example : Ba can be both " father ( in south ) " and number 3. My friend ( who is the one who know a lot Vietnamese jokes ) trolled me one day: Hey, 1 em mặc váy cộng 2 em mặc váy bằng mấy em mấy váy. I answered in Vietnamese : " Toán cho mẫu giáo à ? Bằng ba em mặc váy !! ". He laughed out loud and say in Hebrew : ? אבא שלך לובש חצאית ( which means does your dad wear a skirt ? ) Then, I understood the joke. In Vietnamese, i know that there are many jokes about the Vietnamese vocab. That's why I love Vietnamese !


https://www.duolingo.com/profile/VanDanhNguyen

Uh, your friend have a fun joke! that is a method learn good.
I think, if want good to speak Vietnamese, only have a method: always listening every day and repeat it, and you will better to speaking.

Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.