"กรุณา"

แปลว่า:Please!

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/R1EE

งง

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Jaspy7

งงยังไงเอ่ย?

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/JamesSoraw

จ่ะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/EW0y5

งง

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/MaxWatchar1

,งง

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย