Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"กรุณา"

แปลว่า:Please!

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/R1EE

งง

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Jaspy7

งงยังไงเอ่ย?

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/JamesSoraw

จ่ะ

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/EW0y5

งง

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/MaxWatchar1

,งง

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา