"The action"

แปลว่า:การกระทํา

September 4, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Tomnaja

พิมพ์ถูกแล้ว ตอบผิด


https://www.duolingo.com/profile/kwang733386

นั่นซิคะ ทำหลายรอบแล้ว


https://www.duolingo.com/profile/san366770

ทำถูกแล้ว


https://www.duolingo.com/profile/tuktikchan

ทำไมตอบผิด


https://www.duolingo.com/profile/may_nipara

พิมพ์ถูกแล้วอ่ะ


https://www.duolingo.com/profile/chabathip

ช่วยด้วย.help me


https://www.duolingo.com/profile/kannika288092

ตอบหลายรอบแล้วเหมือนกัน ไม่ทราบว่าทำไมถึงประมวลผลไม่ถูกต้องคะ


https://www.duolingo.com/profile/kannika288092

ไปต่อไม่ได้


https://www.duolingo.com/profile/kwang733386

ได้แล้วนะคะ แต่มีเทคนิคค่ะ ค่อยๆ เรียนรุ้


https://www.duolingo.com/profile/LieghYoung

ทำอย่างไร?


https://www.duolingo.com/profile/Rungsidhav

ยังไม่แก้ไขเลยค่ะ 1/4/18


https://www.duolingo.com/profile/pornly

เฮ้อออออ


https://www.duolingo.com/profile/PhennyKham

พิมพ์ถูกแล้ว แต่บอกว่าตอบผิด


https://www.duolingo.com/profile/Mod503453

พิมพ์คำตอบถูกแล้วนะ


https://www.duolingo.com/profile/Phatsin

กดเลือกสอบให้ผ่านบทนี้ไปเลยครับ กดตรงรูปลูกกุญแจ ถ้าเจอข้อนี้ก็กดสอบใหม่


https://www.duolingo.com/profile/sopee2

อีกแล้วค่ะ สระอำ


https://www.duolingo.com/profile/KomkitPras

ต้องพิมพ์แบบนี้ครับ การกระทํา คำว่า ท ทํ ทํา


https://www.duolingo.com/profile/pratthana1

ผิดตรงไหน


https://www.duolingo.com/profile/UbonLao

ถูกแล้ว


https://www.duolingo.com/profile/cheng85916

พิมพ์ ท แล้วก็ทํ ตามด้วย า


https://www.duolingo.com/profile/Rchai.thai

ตอบถูกแล้วแต่เฉลยให้ผิด...รบกวนระบบแก้ไขด้วยนะคะ


https://www.duolingo.com/profile/yyvw15

ตอบถูก ตอบตรงทุกอักษรแต่ผิดและไม่ผ่าน

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย