"La respuesta a la pregunta está en el estudio del grado nuevo."

Traducción:La resposta a la pregunta és en l'estudi del grau nou.

September 5, 2017

5 comentarios


https://www.duolingo.com/AndreiChich

Por qué no puede ser: "La resposta a la pregunta és a l'estudi del grau nou" ...??

September 5, 2017

https://www.duolingo.com/Oceanotti

Esta es una buena pregunta. En algunos casos, la elección de la preposición a o en ante una expresión de lugar es unívoca, pero en muchos otros se pueden usar las dos indistintamente, lo que complica un poco las cosas. Eso puede generar cierta confusión entre los aprendices de la lengua, y en algunas ocasiones incluso entre los nativos (y hablo por mí).

Según ciertos gramáticos, en una frase como esta depende de si valoramos esa expresión de lugar como algo físico, real, o algo figurado, abstracto. Si optamos por lo primero, es decir que l'estudi del grau nou es un texto, un informe o algo parecido, valdrían las dos preposiciones. Si lo hacemos por lo segundo, o sea que ese estudi es una comisión, un proyecto o algo parecido, como eso es un concepto muy abstracto solo debería valer en. Creo que deberíamos entender ese concepto de esa manera, como una actividad académica, es decir, como si “estudiando encontráramos la respuesta s la pregunta”.

No hay consenso sobre cómo formular estas reglas, pero puedes obtener la información suficiente para el nivel de este curso en estos sitios:

https://acnllengua.files.wordpress.com/2010/07/a-o-en-davant-de-locatius2.pdf

http://esadir.cat/entrades/fitxa/id/1498

http://catalallengua.blogspot.com.es/2014/07/a-o-en-preposicio-en-expressions-de.html

He preparado un par de tablas-resumen de las reglas, por si te sirven de ayuda. La segunda es una simplificación, pero es válida (solo se eliminan algunas opciones, pero con ella ya se puede ir tirando la mar de bien):

September 5, 2017

https://www.duolingo.com/JosAntonio22462

Moltes gràcies per les dues taules. Per un castellanoparlant l'ús de aquestes dues preposicions en català, quan trobar l'una i quan trobar l'altra, és una de les coses molt complicades d'aprendre

October 11, 2018

https://www.duolingo.com/Ernest354705

Particularment la traducció m'agradaria més si fos: "La resposta a la pregunta és en l'estudi del nou grau" Crec que la paraula "nou" pot donar lloc a confusió doncs podríem estar parlant del número "nou" enlloc de parlar d'un estudi que s'acaba d'estrenar.

March 2, 2019

https://www.duolingo.com/Oceanotti

Sobre la posició de l'adjectiu, al peu enganxo una mica d'informació. En aquesta frase, crec que no s'hauria de canviar l'ordre. Dir el nou grau pressuposa que el grau en qüestió ja ha quedat especificat abans; posar nou anteposat a grau és només una valoració. En canvi, tal com està serveix per a especificar aquest grau entre d'altres.


Posició de l'adjectiu

Quan es consideren els adjectiu respecte el nom a què acompanyen, es pot parlar d'adjectius explicatius i d'especificatius.

Els especificatius indiquen propietats que no es poden deduir del sentit del nom, com tema nou (podria ser nou, vell o no ser ni una cosa ni l'altra). Serveixen per a distingir la cosa designada amb el substantiu entre d'altres de la seva classe; per això també es poden dir restrictius.

Els adjectius explicatius no distingeixen el substantiu, sinó que remarquen alguna de les seves qualitats. Seria el cas de nou tema, a on ens estariem referint a un tema ja determinat pel context, del qual voldríem ressaltar que és nou. Un cas especial dels explicatius són els epítets, que descriuen qualitats inherents a la cosa designada amb el substantiu, cosa per la qual són innecesaris per afegir informació operativa però molt útils per aportar èmfasi i lirisme.

Tant en català com en espanyol, hi ha més tendència a col·locar els adjectius especificatius darrere el nom. Hi ha més llibertat de posició amb els explicatius, però –i molt especialment els epítets– solen anar davant el nom. Com sempre, hi ha expressions fetes que són excepció al costum habitual, com per exemple cel blau, on blau és un epítet (ja que normalment, el cel és blau).

A l'hora de traduir, la clau és determinar si l'adjectiu serveix o no per a distingir el nom que acompanya entre d'altres membres de la seva classe. Si no hi ha context, no podem sinó mantenir l'ordre de la frase original.

March 2, 2019
Aprende catalán en solo 5 minutos diarios. Completamente gratis.